Stavební práce


Vítáme Vás na stránkách společnosti RS Monolit s. r. o.

 

Naše společnost provádí železobetonové monolitické konstrukce všeho druhu

ROZSAH PRACÍ :

 • Stavby zemědělské, vodohospodářské, průmyslové, občanské
 • Veškeré konstrukce
  • kompletní konstrukce (nádrže, jímky, šachty)
  • základové konstrukce (pasy, patky, desky, prahy)
  • svislé konstrukce (stěny, sloupy, opěrné stěny)
  • vodorovné konstrukce (stropní desky, průvlaky, věnce, římsy, rampy)
  • schodišťové konstrukce(podesty, stupně)
 • Konstrukce tvarů rovinných, oblých, zakřivených
 • Použití systémového bednění (PERI, DOKA, MEVA, HARSCO); bednění oboustranné i jednostranné, podpěrná konstrukce (u vodorovných konstrukcí)
 • Nesystémové bednění – výroba dřevěných ramenátů z prken a překližek pro bednění atypických konstrukcí
 • Monolitické konstrukce v kvalitě konstrukčního betonu dle ČSN EN 13670 nebo v kvalitě pohledového betonu dle specifických požadavků investora
 • Zajištění vodotěsnosti konstrukcí použitím bentonitového těsnění či PVC pásů, řešení pracovních, dilatačních a řízených spár
 • Použití prvků pro přerušení tepelných mostů, útlum kročejového hluku, přenosu smykových sil v dilatačních spárách (HALFEN, SCHOCK, JORDAHL, FRANK)
 • Na základě předaných podkladů (projektová dokumentace; výkaz výměr – není podmínkou) bezplatné zpracování cenové nabídky
 • Spolupráce s projektanty v oboru statika

 

K SAMOTNÉ REALIZACI :

 • Zřízení a odstranění bednění vč. začištění zhotovených konstrukcí (zašpuntování, odstranění přelitků)
 • Dodávka a ukládka betonové směsi
 • Dodávka a ukládka výztuže včetně distancí
 • Dodávka a ukládka prvků pro těsnění spár
 • Zhotovení prostupů v realizovaných konstrukcích
 • Dodávka a montáž pomocného lešení a betonářských lávek
 • Použití malé mechanizace (ponorný vibrátor, úhlová bruska, řetězová pila)
 • Drobný spojovací materiál (hřebíky, nástřelky, sanační hmota na vysprávky)
 • Přesun hmot – doprava vodorovná i svislá (doprava materiálu na stavbu, mobilní jeřáby, betonpumpy)
 • Kompletní likvidace odpadu vzniklého naší činností
 • Předložení harmonogramu postupu prací
 • Při předání díla doložení dokladů – prohlášení o shodě, certifikáty k dodaným materiálům, zkoušky betonů
 • V případě požadavku investora realizace i zemních prací a příprava podkladních vrstev, zajištění geodetických prací

Dle požadavku investora stavby „NA KLÍČ“ (komplet HSV od zemních prací po střešní konstrukci, PSV).